Gman\’s Blog

You\’re Connecting to me

Linh Châu

Full name: Đặng Nghiêm Linh Châu

Hiệu là: Buffy

Ngày sinh: 18/12 (em út của Amotizen)

Hiện tại là du học sinh ở Canada, 6 năm nữa sẽ về. (hơi dài)
Từng có hôn ước với mình, như nhiều người khác ^^.
Tình tình dễ bảo, vui vẻ, rất hòa đồng.
Học hành tươm tất (chắc là hơn mình).
Mặt mũi dễ thương (tức là không xấu lắm).

Advertisements

Tháng Mười 20, 2006 Posted by | Analyze, Friends | 2 phản hồi

Đỗ Minh Khôi


Tên/Fullname: Đỗ Minh Khôi
DoB: 20/2/1990
Nới chốn: Cạnh “ku” Thọ.
Liên hệ: Học cùng lớp năm lớp 4,5,10,11 và hơn thế nữa.
Nickname: Hói, Sáng chói, vân vân và vân vân.
Phân tích/Analyze:

Thông minh, có chút chăm chỉ (hơn mình), có dáng lãnh đạo
(giống
mình),
cao ráo (thua mình ^^). Hiền lành, >:), nhã nhặn, làm
việc có suy
nghĩ.
Intelligent, assiduous a little (more than me), has a
leadership’s style (as well as me), tall (less then me), quite polite,
think before doing s.th.

Tháng Chín 27, 2006 Posted by | Analyze, Friends | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lê Hoàng Thọ


Tên/Full name: Lê Hoàng Thọ
Ngày sinh/Birthday: 25/8/1990
Tọa độ/Position: Ngồi cạnh mình năm nay. Sit next to me this year.
Nikname: dê già (old goat)

Phân tích/Analyze:

Bản chất tốt, tuy hơi quậy phá, còn nhiều tật xấu. Thông minh, nhưng còn lười học, chưa ham học. Tốt bụng với bạn bè, galăng với bạn gái.
Have a good nature, but till have some not good habit. Smart, but lazy, not enjoy in studying. Behave kindly towards friends, especially girls.

Tháng Chín 20, 2006 Posted by | Analyze, Friends | Bạn nghĩ gì về bài viết này?